Hogy maradtak életben a vallások? Hogyan tudják híveiket egy zárt csoportban tartani?
Szigorú renddel, törvényekkel és tiltásokkal. Ma is láthatjuk, hogy a nagyon vallásos réteg zárt, elszigetelt burokban él, saját törvényeik szerint.
A hagyományokhoz való ragaszkodás fontosságát hangsúlyozzák.
Ritkán engednek bepillantást hétköznapjaikba. Ritkán lehet velük találkozni és még kevésbé kontaktust teremteni. Pedig ők is ugyan úgy reggel felkelnek, felöltöznek...mint az átlag emberek és végzik a napi teendőiket csak sokkal szigorúbb rendben, korlátok között egy felsőbb hatalomnak“ engedelmeskedve. Vagy talán mégsem?